Trang trại tổng hợp, có 300 gốc mít hạt lép bắt đầu cho trái bói, 200 gốc mít Thái mít ta đã có trái thu hoạch, 1500 trụ thanh long ruột đỏ đang cho thu hoạch sản lượng 3040 tấnnăm. Trang trại có khu chăn nuôi riêng có lợn, gà, ngỗng, vườn thanh long ruột đỏ với hệ thống tưới nhỏ giọt, vườn mít không hạt, khu điều hành với 150m2 nhà cấp bốn, hệ thống đường bê tông nội vườn hoàn thiện.
Vị trí trang trại thuận tiện, gần đường 18A, cách Yên Tử 9km, cách chùa Trình 5 km.
Đường giao thông thuận lợi, thăm quan, giao thương... Trang trại ở trong khu vực Hồ Yên Trung Uông Bí Quảng Ninh.
Trang trại có thể phát triển thêm mô hình du lịch homestay.
Ai có năng lực và nhu cầu có thể liên hệ và hợp tác