Cho thuê đất nhà xưởng, trạm điện 3 pha riêng, thích hợp sản xuất, kho hàng...