ĐIỆN NƯỚC GIÁ NHÀ NUỚC,CÓ PHÒNG RIÊNG, CÓ NÓNG LẠNH, ĐIỀU HÒA.
Lh: 0868183681