Tôi có chứng chỉ hành nghề Dược ở Hà Nội.
Ai có nhu cầu mở nhà thuốc ở Hà Nội mà cần thuê (hợp tác) chứng chỉ hành nghề Dược thì liên hệ với chị Hồng số điện thoại: 0986374749