Cho thuê đất hoặc hợp tác kinh doanh tại Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Có mảnh đất: 9m x 9,5m.

Cho thuê dài hạn hoặc hợp tác kinh doanh.

Liên hệ: 01269 172 173