Mặt bằng, 4m mặt đường, có thể mở cửa hàng tạp hóa, tiệm tóc....
Liên hệ : 0966044541