Tôi muốn tìm địa chỉ thuê văn phòng. Yêu cầu 80m2
Mặt hàng kinh doanh https://sumikuravietnam.net/. Truy cập website để có thể hiểu rõ mặt hàng kinh doanh của công ty.