I10 sedan 2018 at 310tr
i20 chạy 11v
con i10 chạy 2v
I20 màu đỏ chạy 11 vạn
con i10 màu bạc chạy 2 vạn
Liên hệ: 0979684686