Ngày tốt chuyển nhà trong tháng 6
Trong tháng 6/2016, nếu bạn có ý định chuyển dọn nhà trọn gói, dọn văn phòng trọn gói bạn nên chọn ngày tốt để chuyển nhà an toàn, thuận lợi.

7/6/2016 (âm lịch 3/5) – xung Giáp Dần – hung Nam

Nên: Cưới hỏi, hô thần nhập tượng, tế lễ, cầu phúc, xuất hành, chuyển nhà, nhập trạch, khai trương, sửa chữa, đổ mái, xây bếp, bốc bát hương, lấp huyệt, gieo trồng, an táng.

Kị: Kê giường, tạ đất, đào huyệt, động thổ.

9/6/2016 (âm lịch 5/5) – xung Bính Thìn – hung Bắc

Nên: Cưới hỏi, dạm ngõ, kí kết giao kèo, tế lễ, cầu phúc, cầu tự, khai quang điểm nhãn, xuất hành, sửa chữa, động thổ, nhập trạch, chuyển nhà, giao dịch, nhập liệm, an táng, cải táng.

Kị: Động thổ, đào giếng, đào huyệt.

15/6/2016 (âm lịch 11/5) – xung Nhâm Tuất – hung Nam

Nên: Cưới hỏi, dạm ngõ, tế lễ, hô thần nhập tượng, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, nhập trạch, sửa chữa, chuyển nhà, động thổ, gieo trồng, đào huyệt, kê giường.

Kị: Hành tang, an táng.

18/6/2016 (âm lịch 14/5) – xung Ất Sửu – hung Tây

Nên: Cưới hỏi, tế lễ, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, hô thần nhập tượng, sửa chữa, chuyển nhà, nhập trạch, động thổ, gieo trồng, giao dịch, kí kết giao kèo.

Kị: An táng, hành tang.

21/6/2016 (âm lịch 17/5) – xung Mậu Thìn – hung Bắc

Nên: Cưới hỏi, dạm ngõ, tế lễ, cầu phúc, xuất hành, nhập trạch, động thổ, đào huyệt, an táng, chuyển nhà.

Kị: Hô thần nhập tượng, xây bếp, đổ mái, mở kho.

22/6/2016 (âm lịch 18/5) – xung Kỷ Tỵ – hung Tây

Nên: Dạm ngõ, kí kết giao kèo, tế lễ, cầu phúc, ăn chay, xuất hành, sửa chữa, động thổ, nhập trạch, bốc bát hương, đổ mái, chuyển nhà, lắp cửa.

Kị: Khai trương, an táng.

27/6/2016 (âm lịch 23/5) – xung Giáp Tuất – hung Nam

Nên: Tế lễ, cầu phúc, cầu tự, ăn chay, bốc bát hương, chuyển nhà, nhập trạch, khám bệnh, trị bệnh, động thổ, đào huyệt.

Kị: Làm đường, an táng, nhập liệm.

28/6/2016 (âm lịch 24/5) – xung Ất Hợi – hung Đông

Nên: Cưới hỏi, sửa chữa, động thổ, xây bếp, nhập trạch, lấp huyệt, sửa chữa, chuyển nhà, đào ao đầm, đóng tàu thuyền.

Kị: Cầu phúc, hô thần nhập tượng, khai trương, an táng.

30/6/2016 (âm lịch 26/5) – xung Sửu – hung Tây

Nên: Cưới hỏi, kí kết giao kèo, dạm ngõ, tế lễ, xuất hành, nhập trạch, bốc bát hương, nhập học, hô thần nhập tượng, sửa chữa, chuyển nhà, động thổ, lắp cửa, xây nhà vệ sinh.
TRích dẫn: https://dichvuvantainguyenlam.vn/nga...-nam-2016.html