Ngồi thiền ăn chay- Tĩnh tâm Trí sáng.
Chào các bác. Em là Trí Dũng, nhận hướng dẫn viên các bác lên tập ngồi thiền ở các Thiền viện Trúc Lâm.
Các bác lên học, tập ngồi thiền, nói chung ăn uống, lao động, nấu ăn, ngồi thiền, nghỉ ngơi giống các sư, ăn ở lại Thiền viện 1-3-5-7-15 ngày.
Liên hệ em: facebook.com\zentruclamyentu. thaiha81@gmail.com. 0946912779/0369669378.