SIÊU PHẨM ĐẤU GIÁ THÁI ĐÀO - BẮC GIANG. NAY CÓ GIÁ TỐT VƯỢT MONG ĐỢI - LÒNG ĐƯỜNG 9M, VỈA HÈ MỖI BÊN 5M - LÀN 2 QUỐC LỘ 31 mà trúng giá chỉ Loanh quanh 1,1 tỷ - 1,3 tỷ. Liên hệ nhanh: Ms Hương 0965554222
- LK 1 ô số 15 giá trúng 1152
- LK1 ô số 17 giá trúng 1195
- LK1 ô số 18 giá trúng
- LK 3 ô số 6 giá trúng 1179
- LK3 ô số 7 giá trúng 1179
- LK3 ô số 8 giá trúng 1196
- LK3 ô số 9 giá trúng 1179
- LK3 ô số 10 giá trúng 1153
- LK3 ô số 11 giá trúng 1155
- LK3 ô số 12 giá trúng 1222
- LK3 ô số 13 giá trúng 1328
- LK4 ô số 1 giá trúng 2588
- LK4 ô số 2 giá trúng 1233
- LK4 ô số 3 giá trúng 1233
- LK4 ô số 4 giá trúng 1163
- LK4 ô số 5 giá trúng 1322
- LK4 ô số 6 giá trúng 1356
- LK4 ô số 7 giá trúng 1205
- LK4 ô số 8 giá trúng 1209
- LK4 ô số 9 giá trúng 1209
- LK4 ô số 10 giá trúng 1259
- LK4 ô số 11 giá trúng 1328
- LK4 ô số 12 giá trúng 1224
- LK4 ô số 13 giá trúng 1240
- LK4 ô số 14 giá trúng 1189
- LK4 ô số 15 giá trúng 1288
- LK4 ô số 16 giá trúng 1288

Giá bán vui lòng liên hệ Ms Hương 0965554222 để được biết chi tiết!