đât tại thôn 9, lộc ngãi, bảo lâm, lâm đồng
đất bằng, đẹp ba mặt đường, có điện lưới, đã trồng cà phê giống thiện trường 1 năm, có chòi 12m2
sổ hồng chính chủ
giá 1 ty
01644 074 134