Bán Llền kề, biệt thự khu A dự án Thanh Hà do Cienco5 làm chủ đầu tư

Liền kề diện tích: 60 - 100m2.

Biệt thự diện tích: 240 - 450 m2.

Đường 10,5 m - 13,5 m - 17,5 m.

Giá gốc 18 triệu/m2, đã đóng 50%, ký trực tiếp với chủ đầu tư Cienco5

Giá bán 20 - 22 triệu/m2.

Hàng mới cập nhật: (Tất cả các lô dưới đây là chính chủ sàn đầu tư trực tiếp)

Liền kề: LP6 ô 11, 12, 13, đường 13,5m, diện tích: 100 m2 gốc 18 triệu, đóng 50% bán 21,5 triệu/m2, Thanh Hà A.

Liền kề: LP12 ô 25,26, đường 17,5m, diện tích: 100 m2 gốc 18 triệu, đóng 50% bán 23 triệu/m2, Thanh Hà A.

Biệt thự: BT 22 ô 5, 15, 16, diện tích: 360 m2 gốc 18 triệu, đóng 50% bán 22 triệu/ m2, Thanh Hà B.

Biệt thự: BT 47 ô 1, diện tích: 228 m2 gốc 18 triệu, đóng 50% bán 22 triệu/m2, Thanh Hà B.

Tất cả các lô đều vào tên Cienco5 (miễn 100% phí dịch vụ cho khách mua)

Liên hệ: Mr Đại - SĐT: 0977588988.