Bán liền kề đại học Vân Canh

Liền kề 11 ô 29 diện tích: 64m2, giá bán: 29 triệu/m2.

Liền kề 11 ô 21 diện tích: 50m2, đường 25m, giá bán: 32 triệu/m2.

Liền kề 11 diện tích: 56m2 ô góc, đường 25m, đường 13, giá bán: 35 triệu/m2.

Liền kề 5 ô 30 diện tích: 50m2, giá bán: 31 triệu/m2.

Liền kề 1 ô 57,58 diện tích: 64m2, đường 25m, giá bán: 30 triệu/m2.

Liền kề 11 ô góc nhin ra biêt thự diện tích: 68m2, giá bán: 28 triệu/m2.

Liền kề 11 ô 34,36 diện tích: 64m2, giá bán: 28 triệu/m2

Dự án KĐTM Vân Canh HUD:

Liền kề 34 diện tích: 100m2 ô 17 và 10, đường 17m, giá bán: 43 triệu/m2

Bán biệt thự vân canh (HUD):BT 8 ô 9 diện tích: 405m2, giá bán: 30 triệu/m2

Bán biệt thự vân canh (HUD):BT 13 ô 4 diện tích: 330m2 hướng Tây, giá bán: 31,5 triệu/m2

Liên hệ: chị Hà - SĐT: 0916103839.