Một số căn liền kề - Biệt thự điển hình

Biệt thự song lập

Liền kề 31, ô 20, diện tích 111.4m2, đường 12m, hướng Nam

Liền kề 23 ô 51, diện tích 109m2, đường 12m, hướng Đông Nam

Liền kề 35, ô 20, diện tích 100m2, đường 12m, hướng Nam

Liền kề 35 ô 22, diện tích 100m2, đường 12m, hướng Nam

Liền kề 39, ô 12, diện tích 100m2, đường 13.5m, hướng Tây

Liền kề 39 ô 28, diện tích 100m2, đường 12m2, hướng Đông

Liền kề 32 ô 15, diện tích 110m2, đường 12m, hướng Bắc

Liền kề 23, ô 87, diện tích 93m2, hướng Đông Nam

Biệt thự đơn lập

Liền kề 35, ô 15, diện tích 100m2, đường 12m, hướng Bắc

Liền kề 34, ô 36, diện tích 113.75m2, đường 12m, hướng Đông

Liền kề 39, ô 25, diện tích 100m2, đường 12m, hướng Đông

Liền kề 31, ô 21, diện tích 114.2m2, đường 12m, hướng Nam

Biệt thự 8 ô 14, diện tích 286,3m2, đường 12m, hướng Nam

Để biết thêm thông tin dự án xin liên hệ: 0912998034 - 0983444222

Email:batdongsanminhduc@gmail.com