ĐẤT GIÁP VỚI TT ĐỨC HÒA. TL824 HƯỚNG VỀ XÃ MỸ HẠNH NAM.
Khu vực dân cư. Chợ. Trường học...
Đất cách TL824 100m.
Dt 3765m2- có 1200m2 ONT VÀ HNK
GIÁ 4.500 TRIỆU ĐỒNG