Bán đất dự án Huy Hoàng

Lô G, D có diện tích 8x20, đường 40m, sổ đỏ. Giá bán 75 triệu/m2

Lô có diện tích 8x20m, đối diện công viên 26 triệu/m2.

Lô có diện tích 8x20m, đường 20m, đối diện bệnh viện giá 35 triệu/m2

Lô J có diện tích 15x20, đường 25m, sổ đỏ. Giá bán 41 triệu/m2

Lô F có diện tích 5x20, đường 20m, sổ đỏ, đối diện trung tâm thương mại. Giá bán 56 triệu/m2

Lô K, M có diện tích 8x20, đường 20m, sổ đỏ. Giá bán 45 triệu/m2

Lô M có diện tích 8x20, sổ đỏ, đối diện trung tâm hành chính, đường 20m. Giá bán 55 triêu/m2

Lô K có diện tích 8x20, đường 12m, sổ đỏ, hướng Tây Nam. Giá bán 34 triêu/m2

Lô J, N, Q có diện tích 15x20, đường 12m, sổ đỏ. Giá bán 34 triêu/m2

Lô S, O có diện tích 8x20, đường 12m, sổ đỏ. Giá bán 29 triêu/m2

Lô E có diện tích 5x20, đường 20m, sổ đỏ. Giá bán 44 triêu/m2

Lô F có diện tích 5x20, đường 12m, sổ đỏ. Giá bán 29 triêu/m2

Liên hệ: 0918 188 003