Bán đất nền dự án KDC Thạnh Mỹ Lợi - Huy Hoàng, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

+ Lô B, có diện tích: 8x20m = 160m2 đường 12m, hướng Tây Bắc, giá 35 triệu/m2.

+ Lô C, có diện tích: 5 x 20m = 100m2, đường 25m, hướng Tây Bắc, giá 50 triệu/m2.

+ Lô D có diện tích: 8x20m = 160m2, (lô góc 2 mặt tiền) đường 12,25m, giá 65 triệu/m2.

+ Lô E có diện tích: 5x20m = 100m2, đường 20m, hướng Đông Nam, giá 50 triệu/m2.

+ Lô I có diện tích:8x20m = 160m2, (lô góc 2 mặt tiền) đường 20m, giá 63triệu/m2.

+ Lô R có diện tích: 8x20m = 160m2, đường 20m, hướng Đông Bắc, giá 52 triệu/m2.

+ Lô D31 có diện tích: 8x20m = 160m2, hướng Tây Bắc, giá 97 triệu/m2.

+ Lô F có diện tích: 5x20m = 100m2, đường 60m, hướng Đông Bắc, giá 52triệu/m2.

+ Lô N có diện tích: 15x20m = 300m2, giá 47 triệu/m2.

+ Lô Q có diện tích: 15 x20m = 300m2, giá 48 triệu, đường 20m.

+ Lô J có diện tích: 15x20m = 300m2, giá 40 triệu/m2.

+ Lô D,G có diện tích:8x20m = 160m2, giá 95 triệu/m2, đường 40m, hướng Tây Nam.

+ Lô T có diện tích:8x20m = 160m2, giá 95 triệu/m2, đường 40m, hướng Đông Bắc.

Nhà môi giới chuyên nghiệp

Tel: 0909350127 (Ngọc Trí).