Dự án công trình cảng Sài Gòn giá như sau:

A19 có diện tích: 9,5 x 21m, giá bán: 9,5 triệu/m2.

A06 có diện tích: 6 x 22m, giá bán: 9 triệu/m2.

B01 có diện tích: 7,7 x 23,5m, giá bán: 9,4 triệu/m2 (góc)

C56 có diện tích: 6 x 23,5m, giá bán: 9,4 triệu/m2 (2 mặt tiền trước sau).

D74 và D68 có diện tích: 7 x 28m, giá bán: 9 triệu/m2 (2 mặt tiền trước sau).

J-07 có diện tích: 12 x 22m, giá bán: 12 triệu/m2 (mặt tiền Nguyễn Lương Bằng).

J-09 có diện tích: 12 x 22m, giá bán: 8,5 triệu/m2 (nhìn công viên)

D13 có diện tích: 7 x 22m, giá bán: 9 triệu/m2.

B19 có diện tích: 5 x 23,5m, giá bán: 7,8 triệu/m2.

Liên hệ: 0165.949.7777 gặp Văn Hiến.