Bán Đôngất liền kề Gelexicom khu A, B, C, D làm việc trực tiếp chủ nhà

Khu A: nhận nhà ở ngay

Lô A39-09 có diện tích: 80m2, hướng Tây Bắc

Lô A2-39 có diện tích: 316m2, hướng Đông Bắc

Lô A39-23 có diện tích: 80m2, hướng Đông Bắc

Khu B:

Lô B5 - 28 có diện tích: 66m2, hướng Đông Bắc

Lô B33 - 16 có diện tích: 74m2, hướng Đông

Lô B37 - 4 có diện tích: 60m2, hướng Đông Bắc

Khu C:

Lô C19- 5 có diện tích: 108m2, hướng Tây

Lô C47 - 6 có diện tích: 80m2, hướng Tây

Lô C40 - có diện tích: 114m2,hướng Tây Bắc

Khu D:

Lô D10 - 06 có diện tích: 114m2, hướng Bắc

Lô D49 - 4 có diện tích: 144m2, hướngTây Bắc

Lô D43 - 01 có diện tích: 138m2, hướng Đông

Liên hệ: Ly - SĐT: 01647.888.333.