- Thông tin: Đất lúa
- Diện tích: 388,8 m2
+ Chiều rộng: 8 m
+ Chiều dài: 48,6 m
- Giá bán: 330 triệu
- Mô tả:
Mặt tiền Nguyễn Kim Công, đường rộng 7 m
Thuận lợi để chuyển thổ xây nhà
Liên hệ: 0918.689.830 - 0723.550.279 (Ngọc Dung)