Bán đất - nhà khu biệt thự biển An Viên

LK H với diện tích: 12m x 22m, hướng Đông Nam giá từ 16,5 triệu/m2

LK C với diện tích: 12m x 22m, hướng TB giá từ 17 triệu/m2

LK S với diện tích: 12m x 20m, hướng Tây Nam, giá từ 18,5 triệu/m2

LK R với diện tích: 12m x 15m, hướng Tây Nam, giá từ 12 triệu/m2

LK X với diện tích: 12m x 22m, hướng Tây Nam, giá từ 19triệu/m2

LK Y với diện tích: 12m x 22m, hướng Đông Bắc giá 15 triệu/m2

LK B với diện tích: 12m x 22m, hướng Đông Nam giá 16 triệu/m2

LK U với diện tích: 12m x 22m, hướng Đông Nam giá 14 triệu/m2

Hotline: 0907 716 722 - 0919 716 722 với diện tích: Huyền Trân