Đất Nền Khang Điền Quận 9

Lô B0 với diện tích: 6 x 26m = 156m2 , đường 30m, hướng Đông Nam, giá 16,5 triệu/m2

Lô B0 với diện tích: 6 x 26m = 156m2, đường 12m, hướng Tây Bắc, giá 11,3 triệu/m2, nền bán gấp giá rẻ

Lô A1 với diện tích: 12 x 25m = 300m2, đường 12m, hướng Đông Bắc, giá 12 triệu/m2

Lô A1 với diện tích: 8 x 20m = 160m2, đường 12m, hướng Đông Bắc, giá 14 triệu/m2

Lô A1 với diện tích: 12 x 25m = 300m2, đường 12m, hướng Đông Bắc, giá 12 triệu/m2

Lô A0 với diện tích: 10 x 20m, đường 12m, hướng Đông Nam, giá 14,7 triệu/m2

Lô A3 với diện tích: 8 x 22m = 176m2, đường 16m, hướng Đông Bắc, giá 12,5 triệu/m2, có 2 mặt tiền trước sau đẹp.

Dự án Intresco Quận 9

Lô A1 với diện tích: 8 x 20m = 160m2, đường 12m, hướng Tây Nam, giá :12 triệu/m2

Lô A4 với diện tích: 6 x 25m = 150m2, đường 12m, hướng Tây Bắc, giá :11,3 triệu/m2

Lô B0 với diện tích: 8 x 22m = 176m2, đường 12m, hướng Đông Nam, giá 13 triệu/m2

Lô A4 với diện tích: 8 x 25m = 200m2, đường 12m, hướng Tây Bắc, giá :11,3 triệu/m2

Lô A0 với diện tích: 6 x 25m = 150m2, đường 30m, hướng Tây Bắc, giá 15.8 triệu/m2

Lô C0 với diện tích: 15 x 20m,Đường 12m Hướng Tây Bắc và Đông Bắc , Mặt Tiền Sông, giá 18 triệu/m2

Lô A0 T với diện tích: 6 x 25m = 150m2, đường 30m, hướng Tây Bắc, giá 17 triệu/m2

Lô C0 T: 7 x 25m = 175m2, đường 30m, 2 mặt tiền, hướng Tây Bắc và Đông Bắc, giá 18 triệu/m2

Công ty thương mại và dịch vụ bất động sản Đất Vàng

Tel: 0987227985 gặp Ngọc Mai