DT: 2209m2 tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Giá bán : 80 triệu đồng.

Vui lòng liên hệ : Phi Hải – 0918.608.808