Cần bán đất điện tích đa dạng cho mọi loại hình lao đông ,kinh doanh ,
khu vực đông dân cư.gần khu công nghiệp ,chợ, trường,trạm xá ,,,
diện tích 4x14, 4x16, 5x12, 5x19..