Bán GẤP liền kề dương nội đã có sổ đỏ có thể về ở được ngay cụ thể như sau:
U1 L26: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
U1 L30: S=75m2 hướng Tây Bắc, giá bán 30tr/m2 (k phí)
U1 L33: S=75m2 hướng Tây Bắc, giá bán 30tr/m2 (k phí)
U1 L80: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 22tr/m2 (k phí)
U1 L69: S=75m2 hướng Đông Bắc, giá bán 34tr/m2 (k phí, lô mặt hồ)
U1 L61: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 2tỷ/Căn (k phí)
U1 L74: S=75m2 hướng Đông Bắc, giá bán 34tr/m2 (k phí, lô mặt hồ)
U2 L3: S=100m2 hướng Tây Bắc, giá bán 17tr/m2 (k phí)
U2 L15: S=100m2 hướng Tây Bắc, giá bán 19tr/m2 (k phí, chưa xây)
U3 L21: S=75m2 hướng Tây Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
U3 L9: S=72,63m2 hướng Tây Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
U3 L25: S=75m2 hướng Tây Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
U3 L76: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
U3 L92: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 25tr/m2 (Phí thương lượng)
U3 L94: S=75m2 hướng Đông Nam, giá bán 25tr/m2 (k phí)
Ai cần mua LH: anh Thắng 0973 881 567