Hiện nay, sàn Thái Minh Quang là đơn vị ủy quyền phân phối dự án Vân Canh Hud.

Một số lô do chính chủ gửi bán.

Liền kề 37, diện tích 100m2, 195m2, đường 17m.

Liền kề 36, diện tích 100m2, hướng Tây, đường 13m

Liền kề 39, diện tích 100m2, hướng Tây, đường 13m.

Liền kề 42, diện tích 100m2, hướng Bắc, đường 13m và ô diện tích 100m2, hướng Nam, đường 17m.

Liền kề 27, diện tích 110m2, hướng Bắc, đường lớn 30m và liền kề diện tích 104m2, hướng Nam, đường 13m.

Liền kề 23, đường trực chính 30m, diện tích 92m2, 98m2, 102m2, 104m2.

Liền kề 22, diện tích 114m2, 172m2.

Liên hệ: 098.667.6665.