- Nine South căn góc chuyển nhượng lại:

- 3A1-1 9,6x20m~ 192m2, 10,7 tỷ.
- 1B-20 9x17,5m căn góc, 8,8 tỷ.
- 3A1-30 7x20m căn góc công viên, 7,99 tỷ.
- 3A2-5, 7x20m căn góc công viên, 8,5 tỷ.
- 1A-35 7x17m căn sát công viên bự, gần hồ bơi 7,5 tỷ.
- 1a -1 7x17,5m căn góc đầu cổng, 7,2 tỷ.

- Nine South căn thường chuyển nhượng lại:

- 1C-5, 7x20m, hướng TB, 7,1 tỷ.
- 1D-17 7x20m view trực diện hồ điều tiết 8,2 tỷ.
- 1a -23 view hồ bơi, clubhouse, 8,5 tỷ.
- 1B-34 7x17,5m nội khu 6,4 tỷ.

Sơ đồ chi tiết nằm trong hình ảnh của bài viết