Bán liền kề - Biệt thự Vân Canh chính chủ

Liền kề: 33 ô 2 với diện tích: 100m2, hướng Tây, đường 13m.

Liền kề: 39 ô 3 với diện tích: 100m2, hướng Đông, đường 12m.

Liền kề: 39 ô 31 với diện tích: 100m2, hướng Đông, đường 12m.

Liền kề: 30 ô 16 với diện tích: 100m2, hướng Tây, đường 17m.

Liền kề: 39 ô 33 với diện tích: 100m2, hướng Đông, đường 10.5m.

Liền kề: 36 ô 1 với diện tích: 158,5m2, hướng Đông - Bắc, đường 13.5m

Liền kề: 33 ô 27 với diện tích: 100m2, hướng Đông, đường 10.5m, nhìn vườn hoa

BT 15 ô 5: 280m2, hướng Bắc, đường 17.5 m

Nguyễn Quốc Hưng - SĐT: 0944.86.1984.

Sàn Bất Động Sản Thái Minh Quang