Bán Lk Hoàng Quốc Việt kéo dài Và Thanh Hà Cienco 5

Lk Hoàng Quốc Việt: B3 ô 6: 69 m2, hai mặt tiền trước sau, đường 13,5 và 17,5 m.

Giá bán: 21 triệu/m2

Lk Thanh Hà: Lp 4 ô 28 có diện tích: 100 m2, giá gốc 13 triệu, đóng 30 %.

Giá bán 21,5 triệu/m2

Lp 7 ô 28 có diện tích: 100 m2, giá gốc 13 triệu, đóng 30 %.

Giá bán 21,5 triệu/m2

Liên hệ: 0989907867