LK35 ô 17: 110m2, đường 10.5m, hướng Bắc, giá bán: 42 triệu không bao phí.

LK34 ô 12: 110m2, đường 17.5m, hướng Tây, giá bán: 43 triệu bao phí.

LK37 ô 16: Đường 13m, hướng Bắc nhìn vườn hoa, giá bán: 47 triệu bao phí.

LK 36 ô hướng Tây giá 42 triệu

LK 39 ô cạnh góc giá 45 triệu

Liên hệ: Mr Tùng - SĐT: 0937.126.368.