Ký HUD1:

1. LK39 ô 31: 100m2, đường 10.5m, hướng Đông, giá 41.5 triệu bao phí.

2. LK39 ô 3: 100m2, đường 13m, hướng Tây, giá 42.5 triệu bao phí.

3. LK36 ô 1: 155m2, ô góc hướng Đông & Bắc, giá 38.5 triệu bao phí.

4. BT15 ô 5, 6: 280m2, đường 17m, hướng Bắc, giá 35 triệu bao phí.

- Ký HUD Land:

LK 28 ô 18 có diện tích: 110m2 giá 43 triệu bao phí,kí HUD6

6. LK27 ô 4, 5 có diện tích: 110m2, đường 30m, hướng Đông Bắc, giá 52.5 triệu bao phí.

- Ký HUD6:

7. LK33 ô 2 có diện tích: 100m2, đường 13.5m, hướng Tây, giá 43 triệu bao phí.

8. LK33 ô 5 có diện tích: 100m2, đường 13.5m, hướng Tây, giá 42 triệu bao phí.

- Ký HUD8

9. LK35 ô 17 có diện tích: 110m2, đường 10.5m, hướng Bắc, giá 42 triệu không bao phí.

10. LK34 ô 12 có diện tích: 110m2, đường 17.5m, hướng Tây, giá 43 triệu bao phí.

11. LK37 ô 16: Đường 13m, hướng Bắc nhìn vườn hoa, giá 47 triệu bao phí.

LK 36 ô hướng Tây giá 42 triệu.

LK 39 ô cạnh góc giá 45 triệu

Liên hệ: Mr Tùng - SĐT: 0937.126.368.