Marina Complex được quy hoạch với các loại hình như sau:
• Nhà Phố Shop House:
+ Diện tích đất: 5 X 22 (110m2)
+ Diện tích sàn: 250 m2.
+ Giá bán: 3,2 Tỷ/căn.
• Nhà phố thương mại (Mặt tiền Trần Hưng Đạo).
+ Diện tích đất: 6 X 20 (120m2), 6 X 24(144m2).
+ Diện tích sàn: 300m2.
+ Giá bán: 5 Tỷ/căn.