- Diện tích : 6m x 20
- Số đỏ đầy đủ
- Đường phía trước 5m, ô tô đậu thoải mái
- Hướng đất: Nam
Ưa điểm: cách chợ Amakhe 100m ( nằm ngay đầu chợ, thuận lợi cho đi lại)
Khu dân cư ổn định văn hóa, an ninh.