CM.4M.H CGLuận K.ThịnhPhát KC3TMTMM4M
Đường T8 Tây Thạnh Tân Phú
Mô tả:
+ Hiện trạng 9 Phòng trọ đang cho thuê.