Cần bán ki ốt ở chợ hôm đức viên : Kinh doanh mặt hàng sắt ( dao, kéo, búa, khóa cuốc xẻng v.v.v ), là ki ốt đầu của dãy nên kinh doanh tốt. Nay cần bán.
Liên hệ Chị Mai : 01275027035