Người ta thường nói rằng hợp nhau là do cái duyên cái số. Vậy cái số ở đây là gì? Cái số chính là số mệnh của mỗi con người để có được số mệnh tốt hay xấu còn phụ thuộc vào năm sinh tức tuổi của bạn. Chính vì vậy, hợp hay không hợp với người này người kia là do tuổi của mình với người đó có hợp nhau hay không như chẳng hạn như Bói tình yêu tuổi Thìn và tuổi Dần có hợp nhau không?. Tuổi thìn và tuổi dần có hợp nhau về đường tình duyên, về cuộc sống, về làm ăn hay không thì chúng ta hãy bàn đến sau nhưng điều mà chúng tôi muốn nhắc đến hay tuổi này là sự hợp nhau hay không hợp nhau đó được tạo thành bởi tuổi của các bạn và cũng là số mệnh mà các bạn cũng đang mang trong mình.