Bảo hiểm sức khỏe BẢO VIỆT chương trình cơ bản phí 2540k/ người từ 1-65 tuôi
Thanh toán ở tất cả các bệnh viện trên toàn quốc như : Việt Pháp, Vinmec, Hồng Ngọc, Nhi A, Vũ Anh, Hạnh phúc, Hoàn Mỹ....
* Ngoại trú ( khám bệnh)
- Thanh toán tối đa mỗi năm 6.tr khám, giới hạn 1.2TR/LẦN khám . Thanh toán tất cả khám, thuốc, xét nghiệm...
* Nội trú:
- Thanh toán tối đa nằm viện 60tr- mỗi ngày nằm viện thanh toán tối đa 3tr
- Thanh toán phẫu thuật 60tr
DƯỚI 18 TUỔI BẮT BUỘC THAM GIA KÈM BỐ HOẶC MẸ
Liên hệ : Thu 0936353537
Email: namthuloves@gmail.com