Thông tin thêm về dự án:

Biệt thự Tây Nam hồ Linh Đàm do Tổng HUD làm chủ đầu tư. Hạ tầng được HUD2 hoàn thành từ tháng 10/2011.

Dự án gồm có 6 khu biệt thự: TT1 đến TT6 và các khu nhà cao tầng, các khu liền kề.

Thông tin về khu biệt thự:

Khu TT1: Tổng diện tích: 7.022m2 chia làm 2 khu.

+ Khu A có 9 lô, diện tích trên dưới 300m2.

+ Khu B có 12 lô, diện tích: 270m2/lô.

+ Đường nội bộ 13,5 và 15,5m.

+ Giá gốc: 47.6 triệu/m2.

+ Đã có HĐMB.

Khu TT2: Tổng diện tích: 5.395m2,

+ Có 24 lô, diện tích: mỗi lô 180m2.

+ Một mặt đường 20,5m, một mặt đường 11,5m.

+ Giá gốc: 41 đến 49 triệu/m2.

+ Chuẩn bị ra HĐMB.

Khu TT3: Tổng diện tích: 16.533m2

+ Có 48 lô chia làm 4 khu.

+ Khu A có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m đơn lập.

+ Một mặt đường đôi 42m, một mặt đường nội 11,5m.

+ Giá gốc 44,5 triệu/m2

+ Khu B có 12 lô, diện tích: 220m2/lô.

+ Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m.

+ Giá gốc 48,5 triệu/m2.

+ Khu C có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m2 đơn lập.

+ Đường 15,5 và 11,5m gốc 43,5 tr/m

+ Khu D có 12 lô, diện tích: 220m2.

+ Mặt đường 15,5 và 11,5.

+ Giá gốc 44,8 triệu/m2.

+ Chuẩn bị ra HĐMB.

Khu TT4: Tổng diện tích: 8.984m2, chia làm 2 khu.

+ Khu A có 22 lô, diện tích: 200m , 250m, và 320m2, đường 15,5m và 11,5m.

+ Đã có HĐMB+ Khu B có 9 lô, diện tích: 180m và 250m2, đường 15,5m..


Khu TT5: Tổng diện tích 22.805m2, chia làm 4 khu.

+ Khu A có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m2

+ Đã có HĐGV.

Khu TT6: Tổng diện tích: 21.178m2 chia làm 4 khu. đơn lập, đường 20,5 và 11,5m.

+ Khu B có 20 lô, diện tích: 210m2, đường 15,5 và 11,5m

+ Khu C có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m đơn lập, đường 15,5 và 11,5m

+ Khu D có 20 lô, diện tích: 210m2, đường 20,5 và 11,5m.

+ Khu A: có 20 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 15,5 và 11,5m.

+ Khu B có 16 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 20,5 và 11,5m

+ Khu C có 20 lô, diện tích: 201m2, mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và 11,5m.

+ Khu D có 16 lô, diện tích: 200m2, đường 15,5 và 11,5m.

+ Đã có HĐMB.

Quản lý Dự Án của HUD :

Mr Soạn : 0987.626.697

Email : soan.hebico@gmail.