Cần bán nhà như thông tin trong hình.
Giá thương lượng.
https://postimg.cc/cr2y7BR2
https://postimg.cc/hXmF2QMj
https://postimg.cc/2bzPjcYb
https://postimg.cc/sBPkrFkC
https://postimg.cc/LYNGJt4y
https://postimg.cc/HJ1qRWPt
https://postimg.cc/64qgn8yB
https://postimg.cc/JtY9m520
https://postimg.cc/nMh66PTN
https://postimg.cc/RN320JkR
https://postimg.cc/6yDg45wN
https://postimg.cc/cvwjRy4t
https://postimg.cc/WDVySWhW
https://postimg.cc/jWhF1Hfs