Giá cực tốt, Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 - Khu 1

Hướng Đông Nam

Diện tích: 13 x 20 = 260m2

Liên hệ: 0909.222.860 gặp A Phước.