Tổng diện tích 1001 m2, gồm có 17,5m chiều ngang (mặt tiền), đi sâu vào 25m chiều ngang nở hậu 36m. Tổng chiều dài 46m. Đường đi ô tô vào tận cửa.