Giấy chứng nhận : Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

BG876661. Thửa đất số : 425, tờ bản đồ số : 8.

Số vào sổ cấp GCN : CH 00463.

Với diện tích: 80m2

Giá bán: 2 tỷ

ĐT : 0905815913