Hi vọng anh chị mua được căn nhà vừa túi tiền này...

Vì ngày 5/12/2012 mới bắt đầu mở bán...

Liên hệ: Quốc Thịnh

Tel :0974222542