Tôi cần mua chung cư tại Kim văn Kim lũ của bác Thản.không quan trọng diện tích và tầng.Anh chị có bán liên hệ cho tôi : 0988353998 xin cảm ơn