Tôi chỉ có thể mua được căn hộ ở Đại thanh,Xa la hoặc ở Kim văn Kim lũ.

Nhu cầu mua được của chính chủ nhiệt tình.Anh chị nào có bán xin liên hệ cho tôi 0988353998,xin cảm ơn