Tôi cần mua căn hộ chung cư ở Đại thanh (Cầu Tó) của bác Thản

Không quan trọng tầng, tòa, chủ yếu là giấy tờ hợp lý chính chủ

Nhu cầu mua thực sự.

Anh chị có bán liên hệ: 0988353998 Đàm, xin cảm ơn.