Tôi cần mua căn hộ ở times city ở Minh khai HN-tòa nào cũng được,ở luôn hoặc loại sắp vào ở.Nhu cầu mua thực sự A/chị có bán liên hệ cho tôi 0988353998 Đàm,xin cảm ơn