Chúng tôi cần mua đất khu I mỹ phươc 3
Cần mua các lô I1,LÔ I2,LÔ I3,LÔ I4,LÔ I5,LÔ I6,LÔ I7,LÔ I8,LÔ I9,LÔ I10,LÔ I11,LÔ I12,LÔ I13,LÔ I14,LÔ I15,LÔ I16,LÔ I17,LÔ I18,LÔ I19,LÔ I20,LÔ I21,LÔ I22,LÔ I23,LÔ I24,LÔ I25,LÔ I26,LÔ I27,LÔ I28,LÔ I29,LÔ I30,LÔ I31,LÔ I32,LÔ I33,LÔ I34,LÔ I35,LÔ I36,LÔ I37,LÔ I38,LÔ I39,LÔ I40,LÔ I41,LÔ I42,LÔ I43,LÔ I44,LÔ I45,LÔ I46...........................
Với các lô có vị trí đẹp các lô góc hai mặt tiền chúng tôi mua giá cao,và hỗ trợ các thủ tục
liên hệ anh minh 0933319823
email vungocminh90ns@gmail.com