Tôi cần mua đất ở khu Quảng Trường, Xa Liên, Tân An hoặc các khu quy hoạch của thành phố.

Với diện tích khoảng 70 đến 90 m2

Nhu cầu mua thực sự để ở

Anh chị nào có lh cho tôi Đàm 0988353998, xin cảm ơn